Diensten

Primair is VDL ETG Projects een “1 Tier” machinefabrikant. Alles in onze organisatie is daar op afgestemd, alle fundamentele functies zijn ingericht op machinebouw of modulebouw. Ons primaire proces is het bouwen van machines, apparaten of mechatronische systemen. 

VDL ETG Projects

Bovenop onze organisatie, ons fundament en kerncompetenties, hebben we onze diensten gepositioneerd. Deze zetten we in, in de door ons gekozen focus en kennisgebieden.

Als dienstverlener en machinefabrikant willen wij de “partner of choice” zijn. Dat klinkt goed, maar wat betekent dat?

Voor ons betekent dat we als onderdeel van VDL en VDL ETG voor de OEM-bedrijven een professionele toeleverancier zijn die flexibel, technisch en financieel solide is, scherp kan calculeren, maar bovenal innovatie kan stimuleren. We willen vanuit die professionaliteit een breed scala aan diensten beschikbaar stellen om klanten te kunnen ontzorgen. 

VDL ETG Projects Diensten

Support.pngDe capaciteit behoefte in montage is voor veel machinebouwers niet constant. Een beleid om met een fixed capaciteit te werken is in het algemeen niet effectief. Je hebt of te veel of te weinig capaciteit. 
Die situatie begrijpen wij heel goed. Als dienst naar onze klanten leveren wij ondersteuning - op locatie bij de klant - met een flexibele schil. Die flexibele schil bestaat uit eigen, volwaardige machinebouw monteurs, met de juiste instelling, kennis, voorzien van certificaten, etcetera, en niet onbelangrijk de nodige ervaring en training on the job bij ons zelf, bij VDL ETG Projects in Eindhoven.
We hanteren daarbij meerdere grondgedachtes.

  1. Actief op- en afschakelen, door mee te plannen. 
  2. Streven naar voorkeurs capaciteit en dat te bewaken.
  3. Flexibele monteurs groep is ook intern actief. 

De grondgedachte die we daarbij hanteren is gericht op behoefte bij de klanten. Zodra die afneemt willen wij proactief de behoefte levelen met die van andere klanten. De rimpel op de behoefte zal door meerdere klanten gaan nivelleren, met een win-win situatie voor meerdere partijen. 
Als er uiteindelijke in situaties met een structurele groei behoefte is aan volledige ontzorging voor een module of gehele machine, dan is dat ook mogelijk. De kennis om de montage intern effectief op te starten is dan ook beschikbaar, zonder de capaciteit bij de klant te belasten. 

VDL ETG ProjectsMechatronisch betekent niet alleen het mechanisch samenbouwen van componenten, maar ook de rest, waaronder bijvoorbeeld: motoren, sensoren, I/O, bedrading, PLC, Regelaars, embedded PCB’s, schakelkast, etcetera. Ook bij voorkeur de software laden, opstarten en volledig bedrijfsklaar maken. 
Het gaat erom een volledig getest systeem op te leveren, plug & play. Deze modulebouw doen we op onze eigen manier.

High.pngBInnen de context van complexe mechatronische systemen is VDL ETG Projects ook georganiseerd op complexe functionele samenstellingen, waarin de procesbewaking en automatisering een belangrijke rol spelen om tot een betrouwbare output en ook volume te komen. Concreet voegt VDL ETG Projects het meeste waarde toe op het proces en de verificatie. Het aandeel montage is relatief laag, de ontzorging op functionaliteit is hoog. 

Deze activiteit is het beste te illustreren met de productie van bijna 1000 segment supports voor de hoofdspiegel van de European Extreme Large Telescope (E-ELT).
Het in grotere volumes produceren van complexe mechatronische systemen betekent ook een organisatie die daarbij hoort, met de juiste middelen, mensen, kwaliteitsborging en logistiek, maar bij VDL ETG Projects ook een maximale automatisering.

Automatisering in het proces, met de juiste informatie op het juiste moment, verificatie en registratie. Ook automatisering in tracking en tracing en functionele data collectie.

Binnen deze omgeving van "volume productie" streven we naar een maximale en flexibele robotisering. Constante kwaliteit en het daadwerkelijk willen benutten van de voordelen van smart industry of industry 4.0.

 

OEM.pngOns gehele bedrijf is ingericht op machinebouw enkel stuks of kleine series. Het opschalen naar grotere series hebben we gedaan en doen we nog steeds. Het beheersen van de supplychain is daarin uitermate belangrijk. Ook ons projectmanagement, werkvoorbereiding, met NPI processen is zeer proffesioneel. We steunen o.a. op tools en methodieken van de VDL ETG groep in Eindhoven. 
Wij willen naast bouwen van machines, ook pro-actief klanten ondersteunen met onze ontwikkel en engineeringscapaciteit en industrialisatie kennis om uiteindelijk nog effectiever machines te kunnen bouwen. 

CostRoadmap.pngKosten of kostprijs zijn altijd belangrijk. De marge van je product of dienst wordt enerzijds bepaald door de markt en anderzijds door je kostprijs. In een competitieve markt staat deze onder druk alsook vaak de levertijd. Het is belangrijk om voordat je “last” krijgt van margedruk een plan trekt voor het reduceren van je kosten, een “cost roadmap”. Die road map kan bestaan uit herontwerpen van je product, maar ook het herontwerpen van je business, bijvoorbeeld een assortiments uitbreiding (vaak een instap model) of verschuiven van Engineering to Order naar Configure to Order met gerationaliseerde modules met potentiële serie effecten en minder Engineering bij een opdracht  

Supply-chain strategieën, verschuiving naar partijen met inkoop volume, verschuiving naar het “Oosten”. Op al deze fronten wil en kan VDL ETG Projects bijdragen. Niet primair gericht op bedrijven of klanten met volume, maar  juist met behoud van flexibiliteit en maatwerk. 

development.pngNieuwe modules, opties of een gehele machines gaan vooraf aan een ontwikkeltraject met meerdere kleine stappen. Kleine stappen om risico’s op een juiste manier te managen en uiteindelijk tot een prototype te komen waarmee de functionaliteit, de industrialisatie, het inrichten van de supply chain en montage wordt getoetst en geoptimaliseerd a.d.h.v. een bewezen NPI proces. 

Custom.pngMaatwerk bedrijfsmechanisatie is van oudsher een belangrijke activiteit voor VDL ETG Projects. In een vrij korte tijd een functionele en geïndustrialiseerde machine opleveren is topsport. Die sport beheersen wij goed, de gehele organisatie; van een “wit vel” tot en met turnkey opleveren, inclusief protobouw, installatie en commissioning waar ook op de wereld en eventueel gevolgd door meerdere roll-outs. 

Spare.pngMet het opleveren van een machine begint pas de belangrijkste periode in zijn levensduur voor die machine. Hij moet jaar in en jaar uit betrouwbaar produceren. 

Voor mechanisatie projecten neemt vaak een Technische Dienst van de klant die verantwoordelijkheid op zich als “eigenaar” van die machine. Alle bijhorende documentatie om hun verantwoordelijkheid waar te maken zijn meebesteld en meegeleverd.

Het maken van bijvoorbeeld een onderhoudsplan, met preventief onderhoud of bijvoorbeeld het inventariseren en het op voorraad nemen van cruciale delen om lijnstops te voorkomen horen bij die onderhouds verantwoordelijkheid. VDL ETG Projects wil op dat vlak ook de klant ondersteunen en zoveel mogelijk ontzorgen. Enerzijds door de originele en bewezen spare parts na te leveren. De originele leveranciers in of buiten de VDL groep zijn door ons gekwalificeerd. Ons inkoop volume is vaak ook aantrekkelijk bij die leveranciers en door juiste keuzes in voorraad, halffabricaten kunnen we snel, kwalitatief de juiste en economisch aantrekkelijk onderdelen leveren. 

Voor seriematig projecten, met als eindklant de klant van onze klant ligt dit vaak complexer. Onderhoud van het tekeningen pakket, welke versie is bij wie geleverd, etc  OEM klanten organiseren dit vaak zelf, maar in praktijk blijkt dit niet de eerste prioriteit te zijn en daardoor veel lastiger in te vullen. Door slechte performance gaan eindklanten soms over naar andere mogelijkheden en is de relatie met de eindklant minder. 

Wij adviseren onze klanten om prioriteit te geven aan de commerciële relatie met de eindklant en het proces om spare parts te leveren te ontkoppelen. Die ontkoppeling kan ook bij VDL ETG Projects liggen. Onze afdeling spare parts is full time bezig service gericht te handelen, snel, pro actief en deskundig, inclusief alle douane documenten  en certificaten.

Service.pngGedurende de levensduur van een machine is er sprake van preventief en correctief onderhoud, storings analyse, upgraden, ombouwen, reviseren en verplaatsen. Allemaal activiteiten die in het spectrum vallen van een OEM machinefabricant of machinebouw. Er is een service organisatie nodig om dit gedurende de levensduur van een machine te borgen. Niet ieder bedrijf heeft of wil die organisatie. Oorzaken zitten bijvoorbeeld in het ontbreken van schaalgrootte of meer focus op noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen. Allemaal dus jobs to do voor onze klanten die wel belangrijk zijn om hun klanten te binden. Voor die klanten van VDL ETG Projects waarin het past in hun visie, strategie of beleid om daarin te worden ondersteund, biedt VDL ETG Projects die ondersteuning. Dit zijn langdurige strategische relaties. 

Consultancy VDL ETG ProjectsNaast concrete machinebouw, worstelt menig bedrijf met dezelfde vragen/problemen. Het hergebruiken van opgedane ervaring, het weten van de weg naar een doel en kennis in processen is de basis voor advisering. Dit doen we echter niet alleen, maar juist samen met professionele partners met hun eigen kennis domein, die echter wel sterk aansluit op ons domein: machinebouw.

  • EtO naar CtO rationalisatie.

Voor veel OEM bedrijven is het leveren van maatwerk erg belangrijk. Door de jaren heen is er steeds meer functionaliteit die vaak terugkomt, maar net altijd in een andere variant. Er is een behoefte aan vaste oplossingen, zonder de kracht van maatwerk te verliezen. Zeker als er veel concurrentie is, is het verkopen van Engineering to Order voor opties die al gangbaar zijn steeds moeilijker. Het is daarnaast een doorn in het oog van veel organisaties als er steeds weer varianten van hetzelfde “wiel” worden uitgevonden. Hoe krijg je deze wildgroei onder controle en maak je de rationalisatie slag naar configureerbare units?

  • Overall Equipment Effectiveness

Voor een machinebouwer is het belangrijk als er meer behoefte is aan zijn machines in de markt. Feit is echter vaak dat de capaciteit er wel is, maar de Overall Equipment Effectiveness (OEE) is het probleem. Als de snelheid van een systeem niet wordt benut, de uptime matig is en er ook de nodige “waste” wordt geproduceerd dan is er vaak sprake van een “verborgen machine”. Analyse en gerichte interventies lijden tot verrassende resultaten. Hoe pakken we dit echter aan? Welke tools zijn er beschikbaar?

  • Requirements en modulariteit.

In de wereld van machinebouw, maar eigenlijk in het algemeen bij ontwikkelen, is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de eisen die er aan de machine worden gesteld. Academisch onderzoek op dit gebied heeft geleid tot een software tool waarmee de eisen worden uitgezet in een matrix en worden geanalyseerd. De relaties tussen de eisen worden gekwalificeerd en met een onderliggend algoritme worden de eisen en relaties vertaald naar clusters. Die clusters van eisen zijn de basis voor het identificeren van potentiele modules geschikt voor standaardisatie. Hoe worden nu de keuzes gemaakt voor modulariteit? Buikgevoel of rationeel?

 

"Met ons eigen team, ons netwerk binnen VDL en onze partners, hebben we de potentie om de 1e keuze te zijn voor een langdurige strategische relatie”, Harrie Schonewille, Directeur VDL ETG Projects.

3 Processen onder 1 Dak

"Onderdeel zijn van de VDL en de VDL Enabeling Technology Group is een fantastische en unieke basis",
Richard Zoeteweij, Sales Director.

volgende pagina

“Talrijke wereldwijde installaties bevestigen ons succes in internationale competitie”, Dennis Lepelaars, Global Sales Manager. 

Volgende pagina