High Level System Integration

Binnen de context van complexe mechatronische systemen is VDL ETG Projects ook georganiseerd op complexe functionele samenstellingen, waarin de procesbewaking en automatisering een belangrijke rol spelen om tot een betrouwbare output en ook volume te komen. Concreet voegt VDL ETG Projects het meeste waarde toe op het proces en de verificatie. Het aandeel montage is relatief laag, de ontzorging op functionaliteit is hoog. 

Deze activiteit is het beste te illustreren met de productie van bijna 1000 segment supports voor de hoofdspiegel van de European Extreme Large Telescope (E-ELT).
Het in grotere volumes produceren van complexe mechatronische systemen betekent ook een organisatie die daarbij hoort, met de juiste middelen, mensen, kwaliteitsborging en logistiek, maar bij VDL ETG Projects ook een maximale automatisering.

Automatisering in het proces, met de juiste informatie op het juiste moment, verificatie en registratie. Ook automatisering in tracking en tracing en functionele data collectie.

Binnen deze omgeving van "volume productie" streven we naar een maximale en flexibele robotisering. Constante kwaliteit en het daadwerkelijk willen benutten van de voordelen van smart industry of industry 4.0.

Voordelen van High Level System Integration

  • Complexe, functionele kennis is essentieel.
  • Automatisering is essentieel.
  • Verificatie is doorslaggevend.
High level system integration