Markten

Naast de ervaring en kennis die we hebben opgebouwd in speciale technologieën, hebben we al veel markten bedient.

Als “1e tier supplier” is marktkennis echter niet onze core business. Wij willen juist onze klanten in hun markt ondersteunen. Dat betekent dat we pro-actief willen zijn in de dienstverlening en steeds meer met de klant mee ondernemen en professionele partner zijn. 

De markt- en applicatiekennis blijft echter het domein van onze klanten en wij als VDL ETG hebben ons eigen domein, de engineering-, industrialisatie- en montagekennis. Onder water komt er veel meer bij kijken dan je in 1e instantie denkt. Gevoel, beleving, keuzes die gemaakt zijn, problemen die zijn opgelost, ervaringen, etcetera. Iedereen dus zijn eigen vak, zijn eigen specialisme waar hij goed of zelfs de beste in wil zijn. 

Kennis ijsberg VDL ETG Projects

Uiteraard hebben we de nodige markten bedient met ieders hun specifieke kenmerken en na enige jaren weten we bij een aantal klanten inmiddels ook veel meer van wat er onder de waterspiegel gebeurt. Dat is een voordeel voor de klanten in dat segment. 

  • Solar, flexibele elektronica met depositieprocessen
  • Medisch met de nodige specifieke eisen en certificering
  • Food met HACCP en toenemende hygiëne eisen.
  • Semicon met nauwkeurigheden en kwaliteitsprocessen
  • Lucht- en ruimtevaart, met gewichtseisen, materiaal keuzes en aërodynamica
  • Automatiseren en robotiseren door processen te herzien, etcetera

Wij hebben ons erop georganiseerd en streven ernaar dat onze mensen een goede gesprekspartner zijn voor de markt- en applicatiespecialisten bij de klant. In die interactie vertalen we de probleemstelling, de opdracht naar ontwikkeling, engineering, industrialisatie en montage oplossingen.

 

Innovatie

Wij bij VDL ETG zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van technische kennis, specialisten, ervaring in applicaties en marktkennis - met partners en klanten - leidt tot kruisbestuiving, tot veel creativiteit, tot out of de box denken en daarmee de basis vormt voor Innovatie. Juist die mix van perspectieven leidt vaak tot nieuwe, vaak verrassende inzichten. 

Dus marktkennis is niet onze focus, innoveren juist wel. Innoveren en kwaliteit zijn twee belangrijke pijlers voor VDL ETG Projects. Daarin willen we excelleren en klanten ondersteunen in meerdere vormen en diensten.

Innovatie is altijd belangrijk geweest en vanwege hogere loonkosten in West-Europa cruciaal voor betere bedrijfsresultaten. In de machinebouw is er verschuiving naar meer software oplossingen en robotisering met integratie van vision, sensoriek en betere samenwerking met de mens.

Innovatie is helaas een containerbegrip geworden en niet alle bedrijven zijn effectief aan het innoveren. Het is voor een aantal klanten lastig om hun organisatie mee te krijgen. Oude werkwijzes moeten los worden gelaten om iets nieuws te kunnen gaan doen. Zelfs kleine veranderingen doen in die organisaties pijn en gaan niet snel genoeg.

Het probleem ligt dan ook vaak in OEM organisaties met een groot spanningsveld tussen klantorders en eigen ontwikkeling. In de huidige wereld komen veranderingen steeds vaker en sneller over ons heen. De oplossing ligt in het extern zoeken van inspiratie; consultancy, samenwerking, in- en uitbesteding, etcetera. Je moet je strategisch gaan herorganiseren op veranderingen, je kunt niet alles meer zelf doen.

Innovatie is voor VDL ETG Projects altijd al belangrijk geweest. Als je bij ons op bezoek komt zul je zien dat het een onderdeel van onze bedrijfscultuur is. De drang om te experimenteren, kennis te ontwikkelen is zichtbaar hoog.

Wij willen voor de OEM-bedrijven een professionele toeleveranciers zijn die flexibel, technisch en financieel solide is en scherp kan calculeren, maar bovenal innovatie kan stimuleren. We hebben alle diensten in huis om te kunnen ontzorgen en daarmee hebben we de potentie van een strategische partner.

Steeds vaker worden VDL-bedrijven in een vroeg stadium door de klant betrokken bij hun productontwikkeling. Door onze kennis op het gebied van materialen, productie, assemblage en ketenmanagement kan VDL Groep hierdoor toegevoegde waarde creëren. Van produceren volgens tekening (build to print), naar produceren volgens specificaties (build to specifications), naar 'build to requirements' (extra specificaties en oplossingen toevoegen) tot uiteindelijk ‘build to roadmap’ (full service tot en met fabricage inclusief innovaties toevoegen voor de klant). 

Innovatie is de persoonlijke drijfveer van veel van onze mensen. Daar selecteren we op.

Richard Zoeteweij, Sales Director

volgende

VDL ETG Projects voert een offensief beleid, dat wil zeggen dat ons beleid uit gaat van onze sterktes en de kansen in de markt. Dat maakt ons erg klantgericht.

Harrie Schonewille, Managing Director

VOLGENDE PAGINA

We hebben bij Projects veel oplossend vermogen. Dat is niet de hoofdreden waarom klanten voor ons kiezen, maar die flexibiliteit is wel degelijk een succesfactor.

Sten van Bragt, Manager Operations.

Volgende pagina