Development en engineering.

Onze ontwikkeling en engineering staat volledig in dienst van het bouwen van systemen. Wij nemen die verantwoordelijkheid heel serieus. We leveren niet slechts een tekeningenpakket, maar een betrouwbaar werkend systeem.

VDL ETG engineering.

System engineering staat bij VDL ETG op een hoog niveau. Onze mechatronisch en software systeem architecten denken functioneel. Onze lead engineers borgen de kwaliteit en zorgen samen met constructeurs, toeleveranciers, werkvoorbereiders en monteurs voor een geïndustrialiseerd ontwerp.

Ontwikkelen en samenwerking.

De engineers van VDL ETG hechten veel waarde aan samenwerken met partners in- en extern VDL. De samenwerking met VDL ETG T&D met ruim 250 engineers - waaronder bijvoorbeeld specialisten op gebied van tribologie, dynamisch of thermisch gedrag - is illustratief. Dit maakt het mogelijk een daadwerkelijk multidisciplinair team te vormen, voor het invullen van een klant probleem en te innoveren.

Wij werken in het technologisch Eco-systeem van Eindhoven nauw samen met andere bedrijven, met hun competenties en capaciteiten. Wij bouwen rondom de probleemstelling, de opdracht een team die de klus kan klaren. De kracht van projectmanagement is de verschillende partners aan elkaar te verbinden. De kracht van onze engineering is dat we snel en effectief kunnen reageren op behoeftes bij onze klanten. We zijn met recht een system integrator.

Speciaal machinebouw.

Voor bedrijfsmechanisatie gaat het vaak om een speciaal machine. Vervanging van arbeid of opschalling naar een productie machine. In ons track record is er een scala aan technologieën toegepast, waarbij we ons hebben gespecialiseerd in High Speed producthandling, webhandling & converting en hoog technologische coatings processen al of niet met robot automatisering.

Die kennis en ervaring geeft onze focus aan, maar doet ons tegelijkertijd te kort. Met onze organisatie van systeemarchitecten, lead engineers in de disciplines MechatronicaElectronica en Software zijn we in staat in een breed spectrum machines te ontwikkelen.

De speciaal machinebouw betekent dat we vaak beginnen met een wit vel en een gefaseerd proces doorlopen van een ontwikkeling tot bouw en installatie. We hebben daar een vaste fasering en proces voor wat we altijd afstemmen op de behoefte van de klant. 

Seriematige machinebouw.

Voor het ontwikkelen van seriematig te vervaardigen producten doorlopen we naast het PGP proces een NPI (new product introduction) proces. Onze engineers stemmen de technologie keuzes af op de serie grootte en er wordt specifiek tijd besteed aan DFX.
In praktijk ligt onze focus op lage series en de fabricage technologieën die daarbij horen. Onze speciaal machinebouw competenties sluit daarom goed aan.

PGP fasering.

De fasering die we kiezen is het Product Generatie Proces (PGP), ontwikkeld door VDL ETG en wordt continu verbeterd en binnen Projects meer getaylored. Het proces kenmerkt zich door zijn fasering en de duidelijkheid wat je per fase opleverd, de tools die daarbij nodig zijn, afspraken over verantwoordelijkheden. Het projectmanagement is eigenaar van dit PGP proces.

NPI proces.

Het new product introduction (NPI) proces heeft zijn focus op het seriematig bouwen en dan specifiek het inrichten van de supply chain, de kwaliteits processen als het montage en in bedrijfstellingsproces. Het herhaald bouwen met éénduidige output met een juist configuratiemanagement, wijzigingsbeheer, onderdelen logistiek etcetera moet degelijk ingericht zijn. 

Prototypes en bijhorend proces.

Techniek is weerbarstig. Er zijn steeds meer technieken om in het ontwerp proces keuzes te verifiëren, maar in een prototype komt alles samen en toets je de keuze aan de praktijk. Snelheid van markt introductie is belangrijk, dus is het maken van goede keuzes in engineering belangrijk. Afhankelijk van de probleemstelling wordt er met een POP (proof of principle) of in een latere fase met een DVT (design verificatie test) risico's afgebouwd. Snelheid van feedback van je keuzes zijn belangrijk, daarin specialiseren wij ons steeds meer. Deels klassiek met fysieke opstellingen, met rapid prototyping en een snel service protoshop, maar ook met de huidige tijd van moduleren en digitale twin.

 
"Multi-disciplinair is alleen interessant als je ook echte specialisten in je team opneemt. Dat kunnen wij bij VDL ETG" aldus Ivar Schram, Manager Development & Engineering.

Wij blijven investeren in onze mensen en in de kerncompetenties van onze organisatie. We willen de klantverwachtingen overtreffen.

Harrie Schonewille, Managing Director

Van een wit vel, iets nieuws bedenken, daar hebben we onze sporen mee verdiend.

Ivar Schram, Manager Development & Engineering

Kwaliteit staat bij ons op nummer 1, wij leggen de lat vaak hoger dan onze klant.

Harrie Schonewille, Directeur

Supply Chain is natuurlijk meer dan inkopen, het is inrichten van het gehele proces, ontzorgen van onze klanten met de beste prijs.

Peter Zoon, Manager SCM

Binnen projectmanagement is het proces van NPI, New product Introduction, vaak leidend.

Tom Stolwijk, Project- en Programmanager

Allround zegt iets over inzetbaarheid en dat is zelfs wereldwijd.

Richard Zoeteweij, Sales Director