Een economische zeer interessant alternatief voor handmatig ontbladeren. De autonome robot voor de hogedraad teelt.

 • Knipt met constante kwaliteit en snelheid.
 • De afschrijving is de ½ van de salariskosten.
 • Meer controle op virusverspreiding.
 • Lagere belasting op personeels zaken. 
 • Op termijn kan dezelfde robot meer, oogsten, sorteren, etc. 
 • Met AI steeds beter wordt.
 • Met data helpt beter te presteren.

Unique Selling Point

 • Met AI, deep learning wordt hij steeds beter. 
 • Teler kan zelf mee "trainen" en zijn eigen kennis voor zichzelf houden.
 • Patent pending technologie, slimme end-effectors. 

Met de gepatendeerde end effector is de robot erg nauwkeurig, snel en goedkoop. 

 • Nauwkeurig, omdat de stam, zonder te stressen naar het snijmes wordt geduwd en het positioneren van de robot daardoor helemaal niet kritisch meer is. 
 • Snel, omdat alleen de beweging van blad naar blad op het kritischr pad zit. Vision, beeldbewerken, snijden is maar en fractie van de tijd. 
 • Economisch, omdat het systeem simpel en eenvoudig is. Daarnaast robust, goed toegankelijk. 

Een robot is een machine, geen mens. Hij is extreem goed in het herhalen, veel beter dan een mens. Reageren op verstoringen en improviseren kan hij echter niet. Met AI kan hij enorm veel variatie aan, maar dan moet hij wel daarin getraind zijn.